Fetal heart rate monitoring implemented by dynamic adaptation of transmission power of a flexible ultrasound transducer array

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
42 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fetal heart rate monitoring implemented by dynamic adaptation of transmission power of a flexible ultrasound transducer array'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen