Ferric iron in reduced SiO2-supported FeRu and FePt catalysts : evidence from Mössbauer spectroscopy and electron spin resonance

J.H.A. Martens, R. Prins, J.W. Niemantsverdriet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
36 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)259-262
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Catalysis
Volume108
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

    Vingerafdruk

Citeer dit