Femstosecond magnetization dynamics

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelWorkshop of the DFG priority program on Magnetization dynamics, Bad Honnef, 13 April 2007
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit