FEM model of a three-leaflet synthetic valve prosthesis

G. Cacciola, J. Hart, de, G.W.M. Peters, P.J.G. Schreurs, J.D. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-
TijdschriftInternational Journal of Cardiovascular Medicine and Science
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit