FELIX : design and instrumentation

C.A.J. Geer, van der

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

  129 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • FOM Institute for Plasma Physics - RIJNHUIZEN
  • Applied Physics
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Wiel, Marnix, Promotor
  • Hagedoorn, H.L., Promotor
  • Amersfoort, van, P.W., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning11 feb 1999
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-0787-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit