Feeling something without knowing why : measuring emotions toward archetypal content

H.M. Chang, L. Ivonin, W. Chen, G.W.M. Rauterberg

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Feeling something without knowing why : measuring emotions toward archetypal content'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Psychology