Feeds and reflector antennas for shaped beams

V.J. Vokurka

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

97 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Bremmer, H., Promotor
  • Trier, van, A.A.T.M., Promotor
Datum van toekenning11 okt 1977
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit