Feedforward for flexible systems with time-varying performance locations

J.D.J.M. van den Bulk, M.J.C. Ronde (Begeleider), M.J.G. Molengraft, van de (Begeleider), M. Steinbuch (Begeleider)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Feedforward for flexible systems with time-varying performance locations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities