Feedforward Control for Parameter-Varying Systems

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

87 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Butler, Hans, Promotor
  • Weiland, Siep, Promotor
  • Heertjes, Marcel F., Co-Promotor
Datum van toekenning23 feb 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5204-7
StatusGepubliceerd - 23 feb 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit