Feedback systems in medicine

A. Hasman, P.A. Clercq, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)113-116
Aantal pagina's4
TijdschriftLekar a Technika
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit