Feedback helps cut laboratory costs

A. Hasman, P. Pop, E.J.L. Wilde, de, R.A.G. Winkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)32-34
Aantal pagina's3
TijdschriftClinical Laboratory Management International
Volume2
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit