Feature-oriented engineering of declarative artifact-centric process models

Rik Eshuis (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Feature-oriented engineering of declarative artifact-centric process models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen