Feature issue introduction : progress in ultrafast laser modifications of materials

L. Canioni, Y.J. Bellouard, Y. Cheng, T. Cardinal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
94 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Feature issue introduction : progress in ultrafast laser modifications of materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen