Feature extraction for supervised learning in knowledge discovery systems

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

164 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • University of Jyväskylä
Datum van toekenning20 dec 2005
Plaats van publicatieJyväskylä
Uitgever
Gedrukte ISBN's951-39-2271-5
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit