Feature based estimation of myocardial motion from tagged MR images

A. Becciu

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

211 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Feature based estimation of myocardial motion from tagged MR images'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen