Feasibility study of multi-phase machine winding reconfiguration for fully electric vehicles

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
311 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Feasibility study of multi-phase machine winding reconfiguration for fully electric vehicles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering