Feasibility of transabdominal electrohysterography for analysis of uterine activity in nonpregnant women

F. Sammali, N.P.M. Kuijsters, B.C. Schoot, M. Mischi, C. Rabotti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
72 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Feasibility of transabdominal electrohysterography for analysis of uterine activity in nonpregnant women'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen