Feasibility of isotachochromatography as a method for the preparative separation of weak acids and weak bases. I. Theoretical considerations

C. Kooistra, L.A.A.E. Sluyterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Feasibility of isotachochromatography as a method for the preparative separation of weak acids and weak bases. I. Theoretical considerations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen