Feasibility of dynamic arterial blood flow measurement using contrast free echo-PIV in vivo

N. Bijnens, G.G. Koutsouridis, F.N. Vosse, van de, M.C.M. Rutten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Feasibility of dynamic arterial blood flow measurement using contrast free echo-PIV in vivo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie