Feasibility of ceiling-based luminance distribution measurements

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Feasibility of ceiling-based luminance distribution measurements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen