Feasibility of a computer algorithm for detection of early Barrett’s neoplasia using volumetric laser endomicroscopy

A.-F. Swager, F. van der Sommen, S. Zinger, S.L. Meijer, E.J. Schoon, J.J. Bergman, P.H.N. de With, W.L. Curvers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S-56
Aantal pagina's1
TijdschriftGastroenterology
Volume150
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit