Feasibility of a catalytic membrane reactor for ethylene production via oxidative coupling of methane

Aitor Cruellas Labella

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

193 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Sint Annaland, Martin, Promotor
  • Gallucci, Fausto, Promotor
Datum van toekenning5 okt. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5020-3
StatusGepubliceerd - 5 okt. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit