Feasibility and relevance of discrete vasculature modeling in routine hyperthermia treatment planning

Kemal Sumser (Corresponding author), Esra Neufeld, René F. Verhaart, Valerio Fortunati, Gerda M. Verduijn, Tomas Drizdal, Theo van Walsum, Jifke F. Veenland, Margarethus M. Paulides

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Feasibility and relevance of discrete vasculature modeling in routine hyperthermia treatment planning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen