Fault tolerant logic by error correcting codes

N.F. Benschop, Richard Kleihorst, R.J. Vleuten, van der, G. Bruin - Muurling, J. Simonis

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

    10 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Fault tolerant logic by error correcting codes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering