Fault Tolerance Capabilities of Three, Four and Six-Phase Configurations of a 24 Slot Modular PMSM

Goksenin Hande Bayazit, Mesut Ugur, Ozan Keysan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fault Tolerance Capabilities of Three, Four and Six-Phase Configurations of a 24 Slot Modular PMSM'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen