Fault development upon water ingress in damaged low voltage underground power cables with polymer insulation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fault development upon water ingress in damaged low voltage underground power cables with polymer insulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen