Fatigue life estimation of metal structures based on damage modeling

S. Silitonga

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

229 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • Department of the Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Soetens, F., Promotor
  • Snijder, H.H. (Bert), Promotor
  • Maljaars, Johan, Co-Promotor
Datum van toekenning15 mei 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4236-9
StatusGepubliceerd - 15 mei 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit

Silitonga, S. (2017). Fatigue life estimation of metal structures based on damage modeling. Technische Universiteit Eindhoven.