Fatigue crack development and stress intensity factors in specimens with the shape of weldments

H. Wildschut, T.B.A. Kuijpers, H.H. Snijder, O.D. Dijkstra

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelSteel in marine structures : proceedings of the 3rd international ECSC offshore conference on steel in marine structures (SIMS '87), Delft, The Netherlands, June 15-18, 1987 / Ed. C. Noordhoek, J. de Back
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijElsevier
Pagina's871-883
ISBN van geprinte versie0-444-42805-4
StatusGepubliceerd - 1987

Publicatie series

NaamDevelopments in marine technology
Volume3
ISSN van geprinte versie0928-2009

Citeer dit