Fatigue characteristics of heavy-duty spot welded lapjoints

J. Draisma, J.L. Overbeeke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-31
TijdschriftWelding research abroad
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit