Faster sieving for shortest lattice vectors using spherical locality-sensitive hashing

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

192 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Faster sieving for shortest lattice vectors using spherical locality-sensitive hashing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen