Faster binary-field multiplication and faster binary-field MACs

D.J. Bernstein, T. Chou

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

50 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Faster binary-field multiplication and faster binary-field MACs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen