Faster ambiguity detection by grammar filtering

H.J.S. Basten, J.J. Vinju

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Faster ambiguity detection by grammar filtering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth and Planetary Sciences

  Computer Science