Faster addition and doubling on elliptic curves

D.J. Bernstein, T. Lange

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

248 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
UitgeverijIACR
Aantal pagina's22
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

NaamCryptology ePrint Archive
Volume2007/286

Citeer dit