Fast wavelength-and-timeslot routing in hybrid fibre-access networks for IP-based services

C.A.M. Steenbergen, A.W.L. Janssen, J.S. Wellen, R.C.J. Smets, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast wavelength-and-timeslot routing in hybrid fibre-access networks for IP-based services'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen