Fast video study of surfactant effects on fuel atomization in a transparent engine

M. Golombok, V. Blanchard, P.J. Cooney, G. Latimer, V. Morin, D.A.R. Jones

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast video study of surfactant effects on fuel atomization in a transparent engine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen