Fast reliability prediction in consumer electronics

R.A. Ion, P.C. Sander

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings of the 54th Session of the International Statistical Institute
    StatusGepubliceerd - 2003

    Citeer dit