Fast pulsed power generation with a solid-state impedance-matched Marx generator: concept, design, and first implementation

Tom Huiskamp (Corresponding author), J.J. van Oorschot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast pulsed power generation with a solid-state impedance-matched Marx generator: concept, design, and first implementation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie