Fast modeling of electromagnetic fields for the design of phased array antennas in radar systems

B.J. Morsink

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

683 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Tijhuis, Anton, Promotor
  • Blok, H., Promotor, Externe Persoon
  • van Werkhoven, G.H.C., Co-Promotor
Datum van toekenning17 okt 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1763-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit