Fast, light-responsive, metal-like polymer actuators generating high stresses at low strain

Rob C.P. Verpaalen, S. Varghese, Arne Froyen, Marina Pilz Da Cunha, Maarten Pouderoijen, J.R. Severn, Muhammad Bhatti, A.A.J.M. Peijs, Cees W.M. Bastiaansen, Michael G. Debije, Tom A.P. Engels, Albert P.H.J. Schenning (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast, light-responsive, metal-like polymer actuators generating high stresses at low strain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen