Fast-ion redistribution due to sawtooth crash in the TEXTOR tokamak measured by collective Thomson scattering

S.K. Nielsen, H. Bindslev, M. Salewski, A. Bürger, E.G. Delabie, V. Furtula, M. Kantor, S.B. Korsholm, F. Leipold, F. Meo, P.K. Michelsen, D. Moseev, J.W. Oosterbeek, M. Stejner, E. Westerhof, P. Woskov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast-ion redistribution due to sawtooth crash in the TEXTOR tokamak measured by collective Thomson scattering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen