Fast globally optimal segmentation of 3d prostate mri with axial symmetry prior

Wu Qiu, Jing Yuan, Eranga Ukwatta, Yue Sun, Martin Rajchl, Aaron Fenster

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelInternational Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention
Pagina's198-205
Aantal pagina's8
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit