Fast and selective hydroaminomethylation using xanthene-based amino-functionalized ligands

B. Hamers, E. Kosciusko-Morizet, C. Müller, D. Vogt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  56 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast and selective hydroaminomethylation using xanthene-based amino-functionalized ligands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science