Fast and selective hydroaminomethylation using xanthene-based aminofunctionalised phosphorus ligands

B. Hamers, E. Kosciusko-Morizet, C. Müller, D. Vogt

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Samenvatting

  Abstract only.
  Originele taal-2Engels
  TitelBook of abstracts of the Xth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC X), 02-04 March 2009, Noordwijkerhout
  Pagina's133-133
  StatusGepubliceerd - 2009

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast and selective hydroaminomethylation using xanthene-based aminofunctionalised phosphorus ligands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit