Fast and Accurate Pressure-Drop Prediction in Straightened Atherosclerotic Coronary Arteries

J.T.C. Schrauwen, D. J. Koeze, J. J. Wentzel, F. N. van de Vosse, A. F. W. van der Steen, F. J. H. Gijsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
235 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast and Accurate Pressure-Drop Prediction in Straightened Atherosclerotic Coronary Arteries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Agricultural and Biological Sciences

Immunology and Microbiology

Chemistry

Material Science