Fast analysis of large antenna arrays using the characteristic basis function method and the adaptive cross approximation algorithm

R. Maaskant, R. Mittra, A.G. Tijhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

185 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast analysis of large antenna arrays using the characteristic basis function method and the adaptive cross approximation algorithm'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science