Farthest-point queries with geometric and combinatorial constraints

O. Daescu, N. Mi, C.S. Shin, A. Wolff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Farthest-point queries with geometric and combinatorial constraints'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen