Fan texture of cobalt ferroxplana pre-aligned in a magnetic field

E.M.C. Huyser-Gerits, G.D. Rieck, D.L. Vogel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fan texture of cobalt ferroxplana pre-aligned in a magnetic field'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.