Family of recursively defined curves, related to the cubic Bézier curve

C.W.A.M. Overveld, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Family of recursively defined curves, related to the cubic Bézier curve'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen