Falsity conditions for IF-sentences

F. Dechesne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Falsity conditions for IF-sentences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit