False loop detection in the IEEE 1394 tree identify phase

J.M.T. Romijn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)319-327
  TijdschriftFormal Aspects of Computing
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit